Klik for at se menu

Kontakt og bestilling af kemi på:

6441 9922

Ring op

Spildevandssystemer

Mange virksomheder skal i dag overholde visse udledningskrav til deres spildevand og skal derfor forbehandle spildevandet inden udledning.

Dansk Kedel Kemi har i samarbejde med virksomheden Nalco en meget stærk produktsammensætning og råder over meget moderne teknikker inden for spildevandsbehandling.

Produkterne producer langt mindre slam end de gængse produkter på markedet og er rent miljø og håndteringsmæssige blandt de bedste på markedet.

Vi ved at den kemiske del ikke gør det alene og kigger derfor også på den mekaniske og driftsmæssige side af anlæggene, da det også er afgørende faktorer for en optimal drift.

Kontakt os for en uforpligtende gennemgang af jeres anlæg.

 

Kontakt og bestilling af kemi på:

6441 9922

Ring op

Spildevandssystemer

Mange virksomheder skal i dag overholde visse udledningskrav til deres spildevand og skal derfor forbehandle spildevandet inden udledning.

Dansk Kedel Kemi har i samarbejde med virksomheden Nalco en meget stærk produktsammensætning og råder over meget moderne teknikker inden for spildevandsbehandling.

Produkterne producer langt mindre slam end de gængse produkter på markedet og er rent miljø og håndteringsmæssige blandt de bedste på markedet.

Vi ved at den kemiske del ikke gør det alene og kigger derfor også på den mekaniske og driftsmæssige side af anlæggene, da det også er afgørende faktorer for en optimal drift.

Kontakt os for en uforpligtende gennemgang af jeres anlæg.